0894487084 Line ID : toy108.com

สั่งสินค้า

ต.ค. 26, 2017 |

การจัดส่งสินค้า

เราสามารถจัดส่งสินค้าถึงหน้าบ้านคุณลูกค้า ทุกที่ทั่วประเทศไทย (*ยกเว้นนอกเขตอำเภอเมือง3จังหวัดชายแดนภาคใต้)

สินค้าสามารถส่งถึงที่ในวันถัดไป (*ยกเว้นวันอาทิตย์) นับจากวันโอนเงินของคุณลูกค้า (*หากโอนเงินหลัง13:00สินค้าอาจส่งออกในวันถัดไป)

พิเศษค่าจัดส่งสินค้าเพียง 200 บาท ต่อกล่องใหญ่ 1 กล่องเท่านั้น

การชำระผ่านบัญชีธนาคาร

คุณลูกค้าสามารถโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้าและค่าจัดส่งผ่านทางบัญชีธนาคารในรายการดังต่อไปนี้